Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen

Verkkoluennot koostuvat neljästä noin tunnin aihekokonaisuudesta, jotka on jaettu lyhyempiin videoklippeihin. Luentoihin liittyy kirjallista materiaalia pdf-tiedostoina.

Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot – Päivi Norvapalo

 1. Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot (m. 14 min)
 2. Sosiaalisten taitojen tasot ja haastava käyttäytyminen (n. 12 min)
 3. Tunteet ja käyttäytyminen (n. 9 min)
 4. Sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet (n. 12 min)

Välineitä ja keinoja tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen – Päivi Norvapalo

 1. Tunteiden tunnistamisen, ilmaisemisen ja säätelyn tukeminen (n. 10 min)
 2. Kognitiivisaffektiivinen harjoittelu – KAH-kassi (n. 18 min)
 3. Sosiaaliset kuvatarinat ja sarjakuvitettu keskustelu (n. 7 min)
 4. Lisää materiaaleja tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittamiseen (n. 17 min)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja Aspergerin oireyhtymä – Sari Kujanpää

 1. Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja Aspergerin oireyhtymä (n. 15 min)
 2. Mitä ja millaista on käyttäytymisanalyysi? (n. 23 min)
 3. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät I (n. 20 min)
 4. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät II (n. 18 min)

Tukikeskustelut ja MAPS – Sari Kujanpää

 1. Tukikeskustelut (n. 17 min)
 2. Tukikeskustelija Asperger-ihmisen rinnalla (n. 15 min)
 3. Tukikeskustelutyökalut ja MAPS (n.19 min)

PsM, psykologi ja psykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää

Sari Kujanpää on toiminut Haukkarannan koulun ohjauspalveluiden psykologina vuodesta 1997 päätoimialueenaan autismikirjon asiakkaat. Kaiken kaikkiaan Sari Kujanpää on työskennellyt autismikirjon asiakkaiden kanssa jo vuodesta 1993.

KM, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo

Päivi Norvapalo on työskennellyt Haukkarannan koulun ohjauspalveluissa vuodesta 1997 autististen ja Asperger-henkilöiden asioissa. Koulutukseltaan hän on erityisluokanopettaja.

Arvosana

Suosittelemme