Turvataitoja oppimaan – ryhmämalleja ja materiaaleja turvataitokasvatukseen

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itsensä tuntemista, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjata muodostamaan hyviä kaverisuhteita. Tarkoituksena on myös lisätä lasten valmiuksia suojella itseään turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa sekä ohjata heitä kertomaan huolistaan aikuiselle.

kuva kehosta

Turvataitoryhmän valmistelu
Eskariryhmä
Hyvinvointiryhmä
Sosiaalisen median ryhmä
Sururyhmä
Tyttö- ja poikaryhmät
Vanhempainryhmä

Tehtävät ja materiaalit

Pirjo Lahtinen, Helvi Oikari ja Elina Ristimäki

Arvosana

Suosittelemme