Tulostettavat KPL-monisteet

KPL-monisteet sisältävät koko KPL-sanaston verkosta tulostettavina kuva- ja sanamonisteina. Kuvamonisteista on mustavalkoiset ja värilliset versiot. Sanamonisteista on pienaakkos- ja suuraakkosversiot. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Jokaisessa monisteessa on yksi 12 sanan sanaryhmä, ja sanaryhmiä on yhteensä 20. Lisäksi sanastossa on kaksi apusanaa lauseenmuodostusta varten. Monisteita on siten kummassakin kirjasintyyppivaihtoehdossa yhteensä 84. Monisteiden yksittäiset kuva- ja sanaruudut ovat samankokoisia kuin painetut kuva- ja sanakortit.

valikko_tulostettavat_monisteet
 1. Alkeissanat
 2. Ihmiset
 3. Lelut
 4. Elaimet
 5. Koulu
 6. Verbit 1
 7. Ruoka
 8. Herkut
 9. Keho
 10. Vaatetus
 11. Tarvikkeet 1
 12. Verbit 2
 13. Tarvikkeet 2
 14. Varit
 15. Kalenteri
 16. Luonto
 17. Vapaa-aika
 18. Verbit 3
 19. Asuminen
 20. Adjektiivit

Marjatta Vuorinen, Tiina Siiskonen, Maija Huttunen, Antti Syyrakki ja Auli Meronen

Materiaalityyppi: Verkkojulkaisu
Kokonaislaajuus: 61 sivua / 20 pdf-tiedostoa
Välineet: Tulostin
ISBN 978-952-7166-70-3 

Arvosana