Tukikeskustelut

Tukikeskustelut -verkkoluennoissa kerrotaan esimerkein kuinka tukikeskusteluilla voidaan tukea mm. vuorovaikutusta, sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä vastavuoroista kommunikointia. Luennoilla käydään läpi erilaisia työskentelymalleja ja toimivia menetelmiä, jotka tukevat muun muassa sosiaalisia taitoja, arkielämän järjestäytymistä, ongelman ratkaisua ja oman erilaisuuden työstämistä.

  1. Mitä ovat tukikeskustelut? (20 min)
  2. Tukiterapia (Christina Löghdahl) (28 min)
  3. Tukikeskustelu ja autismin kirjon piirteet. Miten motivoida mukaan keskusteluun? (13 min)
    Tukikeskustelutyökalut (17 min)
  4. Tukikeskustelutyökaluna Maps (22 min)
  5. Tukikeskustelutyökaluna ”Olen jotakin erityistä” (Peter Vermeulen) (14 min)
  6. Tukikeskustelutyökaluna KAH-kassi (17 min)
  7. Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) (22 min)
  8. Sosiaaliset taidot. Ongelmanratkaisumenetelmät ja strukturointi (20 min)

Anderson. B. 2006. Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu. Jyväskylä: Haukkarannan koulu.

Callesen, K. & Moller Nielsen A. & Attwood, T. 2005. KAH-kassi. Kognitiivis Affektiivinen Harjoittelu. CAT-kit.com.

Golstein, s. P., Glick, B. & Gibbs, J. C. 2009. ART. Aggression Replacement Training. Ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille. Suomen Art ry.

Göös, R-L. 2010. Arkielämän ABC. Opetushallitus.

Heikura-Pulkkinen, U. & Kujanpää, S. 2006. Sosiaaliset kuvatarinat. Jyväskylä: Haukkarannan koulu.

Kujanpää, S. 2009. Tukikeskustelun käsikirja. Terapeuttista keskustelua hyväksyvässä ilmapiirissä. Jyväskylä: Haukkarannan koulu.

Vermeulen, P. 2004. Olen jotakin erityistä. Kuinka kertoa lapsille ja nuorille heidän autismistaan ja Aspergerin oireyhtymästään. Jyväskylä: Haukkarannan koulu.

Sari Kujanpää
PsM, psykologi ja psykoterapeutti (VET)

Sari Kujanpää on toiminut Haukkarannan koulun ohjauspalveluiden psykologina vuodesta 1997 päätoimialueenaan autismikirjon asiakkaat. Kaiken kaikkiaan Sari Kujanpää on työskennellyt autismikirjon asiakkaiden kanssa jo vuodesta 1993.

Materiaalityyppi: Verkkoluento
Kokonaiskesto: 3 tuntia / 9 videoleikettä kestoltaan 14-28 min
Välineet: Kuulokkeet tai kaiuttimet

Arvosana