Motoriikka

Oppilaiden motoriset vaikeudet voivat tulla esille liikuntaa vaativissa arjen toiminnoissa ja erilaisten liikuntataitojen oppimisessa. Vaikeudet voivat näkyä pelkästään joko karkea- tai hienomotorisissa taidoissa tai molemmissa yhdessä. Ongelmia voi olla muun muassa pukeutumisessa, syömisessä, peseytymisessä, käsin kirjoittamisessa, piirtämisessä, juoksemisessa ja hyppäämisessä. Oppilaan on usein vaikeaa hyödyntää oppimiaan taitoja uusissa tilanteissa.

Liikuntavammaisuus voi johtua aivojen, selkäytimen tai ääreishermojen, lihasten, luiden tai nivelten puutoksista tai toiminnanvajavuuksista. Liikuntavammat voidaan jaotella CP-oireyhtymiin, synnynnäisiin anomalioihin, lihashermo- eli neuromuskulaaritauteihin sekä hankittuihin ja somaattisten sairauksien aiheuttamiin liikuntavammoihin.

Kun oppilaalla on liikuntavamma tai muita motorisia vaikeuksia, tukitoiminen kartoittamisella voidaan tukea koulua ja kotia. Oppilaan osallistumisen tueksi oppimisympäristöä voidaan muokata esteettömämmäksi, samoin voidaan valita erilaisia oppimismenetelmiä. Keskeistä on löytää erityisiä apuvälineitä sekä oppimisen että liikkumisen avuksi.