Liikkumistaito 1

Ohjeet ovat tekstinä ja havainnollistavina videoina. Kokoelmaan kuuluu myös tulostettavat PDF-muotoon tallennetut monisteet samoista aiheista. Mukana on mm. ohjeita opastamisesta, tietoa valkoisista kepeistä ja siitä, miten eri aistien avulla hahmotetaan ympäristöä ja liikutaan.

Opastus
Valkoisen kepin tekniikat
Suoja-asennot ja etsiminen
Aistit ja ympäristön hahmottaminen

Marja-Leena Forssas, Jussi Koskela, Outi Lappalainen, Marja-Terttu Pilbacka ja Maarit Tilli

Arvosana

Suosittelemme