Koritehtävät 1

MITÄ?

Koritehtävät 1. on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pulmia. Tehtävät ovat visuaalisesti strukturoituja.

Koritehtävät eli lapselle yksilöllisesti laadittu työskentelysysteemi opettaa itsenäistä työkäyttäytymistä ja perusrutiineja. Koritehtävät-sana tulee siitä, että tehtäviä selkeytetään laittamalla tarvittavat materiaalit koriin tai rakentamalla tehtävä laatikkoon. Yhdessä laatikossa on yksi tehtävä, jonka tehtyään lapsi ottaa seuraavan tehtävän edeten vasemmalta oikealle lukusuunnan mukaisesti.

MIKSI?

Koritehtävät ja visuaaliset järjestykset, kuten työjärjestys, päiväjärjestys, tilojen järjestäminen ja tehtävien organisointi ovat askeleita kohti itsenäisyyttä ja näin ollen ohjaavat parempaan arjessa selviytymiseen.

KENELLE?

Nämä esimerkkitehtävät liittyvät lähinnä päivähoito, esiopetus- ja alakoulumaailmaan. Tehtävistä voi saada ideoita myös kotiin, työpaikoille ja asuntoloihin. Koritehtävät ja visuaalistaminen sopivat autismikirjon henkilöiden lisäksi useille erilaisille ryhmille, esimerkiksi dementoituneille vanhuksille tai lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Tehtävien lisäksi mukana on teoriaa, jonka tarkoitus on ohjata miettimään selkeyttämistä ja järjestyksiä uudella tavalla ja syventää aiempaa tietoa.

Materiaali on ilmainen 31.12.2020 saakka!

Koritehtävät 1 kansikuva

Miksi tarvitaan koritehtäviä?
Käsitteet
Visuaalisista tehtävistä hyötyvät lapset
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
TEACCH-ohjelma ja strukturoitu opetus
Ympäristön jäsentäminen
Päiväjärjestys
Työjärjestys ja työn organisointi
Visuaaliset tehtävät = koritehtävät
Visuaalisten tehtävien tavoite
Tehtävien esittely
Tehtävät
Liitteet
Lähteet

Sari Kujanpää ja Varpu Väinölä

Toiminnanohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi

Arvosana

Suosittelemme