Kielellinen erityisvaikeus ja oppilaan tukeminen luokassa

Verkkoluennot koostuvat useammasta aihekokonaisuudesta ja videoklipistä. Verkkoluentoja on yhteensä kolme ja puoli tuntia. Luentoihin liittyy kirjallista materiaalia pdf-tiedostoina.

Voppi-verkkopalvelu sulkeutuu 1.6.2021

Digitaalisten julkaisujen myynti siirtyy Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että painetut julkaisut samasta verkkokaupasta.

Tämän tuotteen myynti on päättynyt, eikä sitä tulla siirtämään Valteri-Puotiin.

Nykyiset tilaukset

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Kielellinen erityisvaikeus ja kielen omaksumisen tukeminen

 1. Puheen ja kielen kehittyminen & Muistin yhteys kielitaitoon (n. 20 min)
 2. Kielellinen vaikeus ja kielellinen erityisvaikeus (n. 12 min)
 3. Kielellisen erityisvaikeuden oirekuva (n. 12 min)
 4. Kielellisen erityisvaikeuden alaluokat (Rapin & Allen) (n. 17 min)
 5. Liitännäisoireet, puheen ja kielen ymmärtäminen ja puhuminen (n. 14 min)
 6. Kielenkäyttötaitojen, nimeämistaitojen ja kielellisen tietoisuuden tukeminen (n. 14 min)
 7. Sanasto- ja nimeämisharjoituksia (n. 17 min)
 8. Vihjeitä opetukseen (n. 9 min.)

Vieraat kielet (07:24 min)

Lukeminen, kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen

 1. Kielellisten vaikeuksien yhteys lukemisvaikeuksiin (n. 8 min)
 2. Sujuvan lukutaidon tukeminen ja äidinkielen alkeisopetuksen menetelmät (n.10 min)
 3. Luetun ymmärtäminen ja sen tukeminen (n. 15 min)
 4. Kuullun ymmärtäminen, selkotekstit ja kirjoittaminen (n. 11 min)

Matematiikka

 1. Laskutaito ja kielelliset taidot, Laskutaidon portaat (n. 20 min)
 2. Kerto-ja jakolaskut, Sanalliset tehtävät ( n. 11 min)

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus sekä tunnetaidot (n. 14 min)

Materiaaleja ja vihjeitä motorisiin harjoituksiin (n. 6 min)

KM, ohjaava opettaja Päivi Puura

Puura on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja erityisluokanopettaja, joka on vuosia työskennellyt erityisesti juuri kielihäiriöisten lasten opettajana. Lisäksi hänellä on vuosien vankka kokemus kielihäiriöisten sekä kuulovikaisten lasten opetushenkilöstön kouluttamisesta ja ohjauksesta.

Arvosana

Suosittelemme