HYPE Next Practices

HYPE – Next Practices –raportissa kerrotaan Hyvinvointi ja pedagogiikka –kehittämis- ja koulutushankkeen taustoista ja tavoitteista. Raportissa kuvataan yksittäisten hankkeiden toteutus ja lopputulokset. Hankkeita olivat Eriyttävä opetus ja vertaisohjaus, Konsultatiivinen ja ohjaava työote sekä Työrauha kaikille – toimintamalli.

Kehittämis- ja koulutushanke hanke toteutettiin vuosina 2012 – 2014. Se keskittyi pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen eri näkökulmista. Hanke suunnattiin oppimisyhteisöille sekä opetus- ja kasvatustehtävissä työskenteleville ja heidän sidosryhmilleen, opetustoimen johdolle, rehtoreille, hankekoordinaattoreille, luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille ja opinto-ohjaajille.

hype next practices -raportin kansikuva

Suosittelemme