Eki on ok – kuinka kielellinen vuorovaikutus onnistuu?

Eki on OK – julkaisussa kerrotaan kuinka toimia henkilöiden kanssa, joilla on erityinen kielihäiriö (EKI) eli kielellinen erityisvaikeus. Julkaisussa annetaan sekä tietoa EKI:n keskeisistä piirteistä että vinkkejä kuinka kielellisistä vaikeuksista johtuvia ongelmatilanteita voidaan välttää tai helpottaa.

Eki on OK kansikuva

Sisko Tuovinen ja Pirjo Lahtinen

Arvosana

Suosittelemme