Selkokartat ovat suunnattu oppilaille, joilla on haasteita hahmottamisessa ja/tai kontrastien ja värien näkemisessä. Kartat soveltuvat myös karttatehtävien tekemiseen ja harjoitteluun. Karttoja voi tulostaa, kopioida ja muokata harjoituskäyttöön. Karttatiedostot ovat myös ladattavissa omalle laitteelle.

Selkokartat ovat suunnattu oppilaille, joilla on haasteita hahmottamisessa ja/tai kontrastien ja värien näkemisessä. Kartat soveltuvat myös karttatehtävien tekemiseen ja harjoitteluun. Karttoja voi tulostaa, kopioida ja muokata harjoituskäyttöön. Karttatiedostot ovat myös ladattavissa omalle laitteelle.

Selkokartat ovat suunnattu oppilaille, joilla on haasteita hahmottamisessa ja/tai kontrastien ja värien näkemisessä. Kartat soveltuvat myös karttatehtävien tekemiseen ja harjoitteluun. Karttoja voi tulostaa, kopioida ja muokata harjoituskäyttöön. Karttatiedostot ovat myös ladattavissa omalle laitteelle.

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla tukimateriaali on Kuuleeko koulu? -koulutuskokonaisuuden puitteissa koottu materiaali. Siinä kerrotaan sellaisista tuen määrittelyyn ja tukitoimien kohdentamiseen liittyvistä käytännöistä, joiden on todettu olevan olennaisia kuulovammaisten oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuessa. Tämä tukimateriaali esittelee esimerkkien avulla, miten kolmiportainen tuki rakentuu ja millaisia tukitoimia tuen eri vaiheissa voidaan tarvita.

Riimimestariksi Orre Oravan avulla!

Riimitaituri Orre Orava –pelissä lapsi saa kehittää riimittelytaitoaan, sanavarastoaan, kuulomuistiaan ja –erottelukykyään sekä puheen ymmärtämiskykyään. Peliä pelaamalla niin lapset kuin aikuisetkin pääsevät myös kurkistamaan Valteri-koulu Onervan toimintoihin ja palveluihin.

Pelissä on yhteensä 22 tehtäväpistettä. Jokaisessa tehtäväpisteessä on kuusi riimitehtävää eli yhteensä pelissä on 132 riimitehtävää. Pelikierroksella tehdään aina yksi koneen arpoma tehtävä/tehtäväpiste. Lisäksi pelaajaa johdatellaan pisteeltä toiselle Orren puhumilla riimimuotoisilla kuvauksilla, jotka ruokkivat lapsen riimittelytaitoa.

Siirry pelaamaan