Oppimisvaikeudet, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisvaikeudet on yläkäsite hyvin laajalle kirjolle erilaisia oppimisen häiriöitä. Niitä voidaan luokitella usealla eri tavalla, esimerkiksi: Kehityksellisten taitojen oppimisen vaikeuksiin, Itsesäätelytaitojen ongelmiin (esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöt kuten ADHD, ADD ja toiminnanohjauksen ongelmat) Lukivaikeuksiin Matematiikan vaikeuksiin Motorisen oppimisen vaikeuksiin. Oppimisvaikeudet voivat olla laaja-alaisia, ja usein ne päällekkäistyvät eli yhdellä oppilaalla ilmenee useita erillisiä oppimisvaikeuksia. Erityisellä oppimisvaikeudella taas tarkoitetaan,…

Lue lisää