Itsenäiseen elämään -sarja

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN on 6-osainen sarja kirjasia, joka tukee oppilasta selviytymään tavallisista arkielämän tilanteista. Kirjasia voidaan käyttää oppitunneilla ja kursseilla opiskelun tukena ja lähtökohtana. Sarja on valmistettu Onerva Mäen (ent. Haukkarannan) koulussa, jossa kirjasia on käytetty yläluokkien oppilaiden opetuksessa.

Lue lisää
Itsenäiseen elämään -sarja

MILLON-kalenteri

MILLON on viikkokalenteri, jota voidaan täydentää esimerkiksi piirtämällä, kirjoittamalla, valokuvilla tai kommunikaatiokäyttöön suunnatuilla kuvilla (esimerkiksi Symbol-2000, SymWriter ja Boardmaker). MILLON-kalenteri on hyödyllinen ja motivoiva työväline ja toimii vaikkapa käyttäjää aktivoivana reissuvihkona kodin ja koulun välillä. MILLON-kalenteri auttaa käyttäjäänsä hahmottamaan mennyttä ja tulevaa aikaa. Kalenteri tukee myös erilaisia vuorovaikutustilanteita. Yhdessä on mukava muistella menneitä ja suunnitella…

Lue lisää
MILLON-kalenterin kuva

HYPE Next Practices

HYPE – Next Practices –raportissa kerrotaan Hyvinvointi ja pedagogiikka –kehittämis- ja koulutushankkeen taustoista ja tavoitteista. Raportissa kuvataan yksittäisten hankkeiden toteutus ja lopputulokset. Hankkeita olivat Eriyttävä opetus ja vertaisohjaus, Konsultatiivinen ja ohjaava työote sekä Työrauha kaikille – toimintamalli. Kehittämis- ja koulutushanke hanke toteutettiin vuosina 2012 – 2014. Se keskittyi pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen eri näkökulmista. Hanke suunnattiin…

Lue lisää
hype next practices -raportin kansikuva

Turvataitoja oppimaan – ryhmämalleja ja materiaaleja turvataitokasvatukseen

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itsensä tuntemista, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjata muodostamaan hyviä kaverisuhteita. Tarkoituksena on myös lisätä lasten valmiuksia suojella itseään turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa sekä ohjata heitä kertomaan huolistaan aikuiselle.

Lue lisää
kuva kehosta