Miksi tarvitaan koritehtäviä?


Ladattavat materiaalit

Lataa tai tulosta koko julkaisu tästä

Koritehtävät 1

 

Päivittäiset rutiinit saattavat kaivata ohjausta

Työskentely autismin kirjon henkilöiden kanssa on ohjannut ajattelemaan, miten suuri merkitys järjestyksellä ja ennustettavuudella on elämässämme. Me suunnittelemme asioita ja töitämme etukäteen, jotta osaamme varata riittävästi aikaa, olla oikeassa paikassa, tehdä oikeita asioita tietyssä järjestyksessä jne. Harvoin edes ajattelemme pukeutumisen vaiheita tai sitä, kuinka monta erilaista vaihetta hampaiden pesuun liittyy. Teemme arkiaskareita rutiininomaisesti ja voimme samalla pohtia kaikkea muuta. Henkilöt, joilla on ongelmia keskittymisessä, havaitsemisessa ja oppimisessa yleensäkin, eivät osaa tehdä kyseisiä asioita täysin automaattisesti. Heille nämä eivät ole rutiineja, vaan asioita ja tilanteita, joihin he tarvitsevat ulkopuolista ohjausta ja tukea. Heille tilanteet saattavat olla kuin uusia, vaikka niitä olisi toistettu jo useasti aiemmin.

Koritehtävät sopivat useille erilaisille ryhmille

Aluksi tämä julkaisu ajateltiin suunnata autismin kirjon henkilöille, mutta käytäntö on osoittanut, että näistä päivä- ja työjärjestyksistä sekä koritehtävistä hyötyvät useat eri henkilöt. Eräälle dementoituneelle mummolle laadittiin osapäiväjärjestys, jossa oli iltarutiinit kuvin ja tekstein muistuttamassa illan kulusta. Hänen iltaohjelmassaan oli mm. kuvat TV-sarjasta Kauniit ja rohkeat, iltapala ja iltalääke, tekohampaiden paneminen lasiin sekä nukkumaan meno. Näiden avulla häntä ohjattiin seuraamaan ajan kulua ja muistamaan mm. ruokailu ja lääkkeen otto. Tämä mahdollisti hänen asumisensa omassa asunnossa, jossa päivisin oli tukea mutta illalla vain tarvittaessa.

Masentuneen nuoren elämään saatiin ”liikettä”, ja sängyssä makaaminen korvattiin päivään laadituilla työtehtävillä, jotka päiväjärjestykseen merkittiin. Hänen järjestyksessään muistutettiin käymään suihkussa sekä syömään edes kerran päivässä. Lisäksi hänellä oli mm. päivittäinen kävelylenkki ulkona. Dysfaattinen tyttö hyötyi koritehtävien käytöstä tukemassa kotona läksyjen tekoa. Hänen oli hankalaa itsenäisesti tehdä koulutehtäviään. Kun hänelle tehtiin oma koritehtäväpaikka ja tehtävät järjestettiin kukin omaan koriinsa, hän pystyi suorittamaan ne itsenäisesti. Tällä idealla häntä ohjattiin myös käyttämään vapaa-aikaansa. Hänellä oli vaikeuksia keksiä, mitä tekisi yksin ollessaan. Tällöin hän saattoi häiritä sisarustensa leikkiä, rikkoa tavaroita tai katsoa televisiota lakkaamatta. Koritehtäviin laitettiin hänelle puolen tunnin ajaksi erilaisia piirtämis-, rakentelu- ja ongelmanratkaisutehtäviä, jotka hän teki mielellään tehtävä tehtävältä.

Koritehtävät toimivat myös yleisopetuksessa

Näiden ja useiden muiden esimerkkien sekä myönteisten kokemustemme jälkeen halusimme laajentaa koritehtäviä niin, että sen ideoista hyötyisi mahdollisimman moni. Visuaaliset tehtävät eli koritehtävät ja kuvallisten järjestysten käyttö eivät ole vain autismin kirjon henkilöiden ”etuoikeus”. Ne toimivat ratkaisuina moniin pulmiin. Ihanne-esimerkki on tavallinen peruskoulun luokka, jossa oppilaat toimivat itsenäisesti ”projekteissaan”. Opettaja opettaa tunnin alussa uuden asian, jonka jälkeen hän on käytettävissä, jos oppilaat häntä tarvitsevat. Tehtävät on laadittu koreihin ja luokka järjestetty niin, että jokaisella on oma työpiste itsenäisille töille ja ryhmätyöpiste projektityölle sekä vapaa-ajan tila ja siellä vapaa-ajan tehtävät koreissa. Jos oppilas saa työnsä tehtyä muita nopeammin, hän voi ottaa lisätehtäviä ja tehdä ne vapaa-ajan tilassa yksin tai toisten jo valmiiden kanssa. Tunnin lopussa oppilaat arvioivat vihkoihinsa, kuinka tunti sujui, kuittaavat tehtävät tehdyiksi ja katsovat lukujärjestyksestään, mitä on seuraavaksi. Tämän luokan toimintaa oli ilo katsoa. Hienoa oli huomata, kuinka helppoa pojan, jolla on Aspergerin oireyhtymä, oli tässä ympäristössä olla ja oppia.

Tehtävien laadinnassa on muistettava tavoitteellisuus

Päiväjärjestyksiä ja koritehtäviä ei tule koskaan laatia vain siksi, että yleisesti ajatellaan niistä olevan hyötyä. Niiden laatijan on ymmärrettävä, miksi juuri tämä lapsi niistä hyötyisi, ja arvioitava aluksi, millaisella tasolla lapsi on. Päiväjärjestyksen käyttö vaatii harjoittelua ja perustaitoja, joita tulee harjoitella ennen varsinaista päiväjärjestyksen käyttöä. Päiväjärjestyksen ja koritehtävien käyttöä on opetettava kädestä pitäen ja muistettava palkita lasta oikeasta toiminnasta. Järjestyksiä ei tehdä vain järjestyksen vuoksi tai tehtäviä vain tehtävien vuoksi vaan pohtien, mitä tällä tehtävällä harjoitellaan, mitä taitoja tarvitsisi harjoitella ja mikä voisi olla oppijasta mukavaa.

Koritehtävät on muokattava yksilöllisesti

Nämä kirjaan kootut tehtävät ovat ideoita, joita pitää luovasti muokata ottamalla huomioon lapsen mielenkiinto, ikä, taidot ja motoriset kyvyt sekä tilannetekijät. Tässä esitettyihin järjestyksiin ja tehtäviin ei tarvita kalliita materiaaleja. Tarvitaan sakset, liimaa ja aikakauslehtiä, ja näiden avulla päästään jo liikkeelle. Tietysti tarvitaan myös aikaa. Tämän löytäminen saattaakin tuntua hankalimmalta. Kuitenkin on hyvä muistaa, että ajallinen panostus nyt auttaa lasta oppimaan valmiuksia, joiden avulla hän pääsee irti muiden ohjauksesta. Näin aika ja vaiva ”maksavat itsensä takaisin”.

Toisista riippumaton tulevaisuus, kyky viestiä, valita, vaikuttaa, päättää ja hallita omaa elämäänsä sekä laadukas, hyvä elämä olkoot tavoitteemme ja päämäärämme!

Kiitokset Kypärämäen koulun autismiluokan opettaja Sari Hongalle sekä hänen työryhmälleen ja oppilailleen tehtäväideoista. Kiitos Terry Johnsonille PCS-kuvien käyttöoikeudesta.

Haukkarannan ohjauspalvelut Jyväskylässä keväällä 2012

Sari Kujanpää Varpu Väinölä
Psykologi Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 

The Picture Communication Symbols are copyright 1981-1999 Mayer-Johnson Co. All rights reserved worldwide. Used with permission.

Terry Johnson
Mayer-Johnson Co.
P.O. Box 1579
Solana Beach, CA 92075, U.S.A.
www.mayer-johnson.com
email: terry@mayer-johnson.com

Kirjan tehtävien kuvaus: Mikko Varjus, Varpu Väinölä, Sari Honka

Edellinen Seuraava