Liikkumistaito 1

Ohjeet ovat tekstinä ja havainnollistavina videoina. Kokoelmaan kuuluu myös tulostettavat PDF-muotoon tallennetut monisteet samoista aiheista. Mukana on mm. ohjeita opastamisesta, tietoa valkoisista kepeistä ja siitä, miten eri aistien avulla hahmotetaan ympäristöä ja liikutaan.

Lue lisää
liikkumistaito-artikkeli

Abakus

Suomessa abakuksella tarkoitetaan näkövammaisten matematiikan apuvälineenä käyttämää helmitaulua, joita ovat ”9- helmen abakus” ja ”5- helmen abakus”. Abakuksella voidaan laskea peruslaskutoimituksia kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla. Sitä voidaan käyttää myös aikalaskuissa sekä lukujen, puhelinnumeroiden yms. merkitsemisessä. Abakuksen käyttö aloitetaan 9- helmen abakuksella. Kun oppilas hallitsee sen sujuvan käytön yhteen- ja vähennyslaskuissa siirrytään yleensä käyttämään 5- helmen…

Lue lisää
abakus-artikkeli

Selkokartat: Maailma

Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat ovat selkeitä, ja niissä on esitetty vain kaikkein olennaisin tieto asiasta. Kartat soveltuvat oppilaille, joilla on haasteita esimerkiksi hahmottamisessa, kontrastien erottamisessa, värien näkemisessä tai jotka hyötyvät karsitusta tietomäärästä. Yhdellä karttasivulla esitetään pääsääntöisesti vain yksi asia. Kartat soveltuvat myös karttatehtävien tekemiseen ja harjoitteluun. Karttoja voi…

Lue lisää
Maailma-asteverkko-maanosat