Näkeminen ja näkövammaisuus

Näkemisen vaikeudet ilmenevät näkökyvyn heikentymisenä tai puuttumisena tai näkötiedon hyödyntämisen ongelmina. Henkilöä pidetään näkövammaisena, jos heikkoudesta aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa.

Sokeaksi luokitellaan henkilö, joka ei kykene opiskelemaan näönvaraisesti, vaikka näkökyky saattaa riittää esimerkiksi liikkumiseen tai arkielämän toimintoihin.

Heikkonäköisenä taas pidetään henkilöä, jolla heikentynyt näkökyky edellyttää yleensä apuvälineiden tai muokatun oppimateriaalin käyttöä. Heikkonäköisyyteen saattavat vaikuttaa huonontunut näöntarkkuus, heikentynyt kontrastien ja värien erottamiskyky, näkökenttäpuutokset sekä silmien puutteellinen sopeutuminen valaistustason muutoksiin.

Lue lisää »

Keskeisiä palvelumuotojamme ovat ohjauskäynnit eli alueelliset ohjaus-, konsultaatio- ja informatiiviset palvelut, tukijaksot, yksilölliset arviointipäivät oppilaan omassa koulussa tai Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, jossa on mahdollisuus myös pidempikestoiseen yksilölliseen arviointijaksoon, sekä vielä opetushenkilöstön perehdyttämiskoulutus ja materiaalituotanto.

Lue lisää Valterin sivuilta

Maksuttomat teemasivut

Näkeminen ja näkövammaisuus

Näkemisen vaikeudet ilmenevät näkökyvyn heikentymisenä tai puuttumisena tai näkötiedon hyödyntämisen ongelmina. Henkilöä pidetään näkövammaisena, jos heikkoudesta aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Sokeaksi luokitellaan henkilö, joka ei kykene opiskelemaan näönvaraisesti, vaikka näkökyky saattaa riittää esimerkiksi liikkumiseen tai arkielämän toimintoihin. Heikkonäköisenä taas pidetään henkilöä, jolla heikentynyt näkökyky edellyttää yleensä apuvälineiden tai muokatun oppimateriaalin käyttöä. Heikkonäköisyyteen saattavat…

Lue lisää

Näytetään julkaisut (1/1)

Saatavilla olevat tuotteet

Selkokartat: Eurooppa

Uudet tilaukset Valteri-Puodista Selkokarttojen myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta. Huom! Materiaali on ilmainen 31.12.2020 saakka! Nykyiset tilaukset Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka. Osta Selkokartat: Eurooppa – digijulkaisu tästä Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat ovat selkeitä,…

Lue lisää
kansithumb2

Selkokartat: Pohjoismaat ja Baltia

Uudet tilaukset Valteri-Puodista Selkokarttojen myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta. Huom! Materiaali on ilmainen 31.12.2020 saakka! Nykyiset tilaukset Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka. Osta Selkokartat: Pohjoismaat ja Baltia – digijulkaisu tästä Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat…

Lue lisää
kansipohj_page_01

Selkokartat: Suomi

Uudet tilaukset Valteri-Puodista Selkokarttojen myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta. Huom! Materiaali on ilmainen 31.12.2020 saakka! Nykyiset tilaukset Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka. Osta Selkokartat: Suomi – digijulkaisu tästä Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat ovat selkeitä,…

Lue lisää
kansisuomi_page_01

Näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen

Näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen –verkkoluennolla annetaan ohjeita liikuntatuntien suunnitteluun silloin, kun ryhmässä on näkövammainen oppilas. Luennolla käydään läpi näkövamman vaikutuksia lapsen kehitykseen sekä koululiikunnan tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin. Soveltamisideoita annetaan kaikkiin yleisimpiin koululiikuntalajeihin. Näkövammaisten omista lajeista esitellään maalipallo, sokkopingis ja tandempyöräily. Verkkoluento sopii myös harraste- ja kotiliikunnan suunnitteluun. Materiaali on ilmainen 31.12.2020 asti!

Lue lisää
nakovammaisen-oppilaan-artikkeli

Näytetään julkaisut (4/4)

Maksuttomat materiaalit

Selkokartat: Maailma

Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat ovat selkeitä, ja niissä on esitetty vain kaikkein olennaisin tieto asiasta. Kartat soveltuvat oppilaille, joilla on haasteita esimerkiksi hahmottamisessa, kontrastien erottamisessa, värien näkemisessä tai jotka hyötyvät karsitusta tietomäärästä. Yhdellä karttasivulla esitetään pääsääntöisesti vain yksi asia. Kartat soveltuvat myös karttatehtävien tekemiseen ja harjoitteluun. Karttoja voi…

Lue lisää
Maailma-asteverkko-maanosat

Abakus

Suomessa abakuksella tarkoitetaan näkövammaisten matematiikan apuvälineenä käyttämää helmitaulua, joita ovat ”9- helmen abakus” ja ”5- helmen abakus”. Abakuksella voidaan laskea peruslaskutoimituksia kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla. Sitä voidaan käyttää myös aikalaskuissa sekä lukujen, puhelinnumeroiden yms. merkitsemisessä. Abakuksen käyttö aloitetaan 9- helmen abakuksella. Kun oppilas hallitsee sen sujuvan käytön yhteen- ja vähennyslaskuissa siirrytään yleensä käyttämään 5- helmen…

Lue lisää
abakus-artikkeli

Liikkumistaito 1

Ohjeet ovat tekstinä ja havainnollistavina videoina. Kokoelmaan kuuluu myös tulostettavat PDF-muotoon tallennetut monisteet samoista aiheista. Mukana on mm. ohjeita opastamisesta, tietoa valkoisista kepeistä ja siitä, miten eri aistien avulla hahmotetaan ympäristöä ja liikutaan.

Lue lisää
liikkumistaito-artikkeli

Näytetään julkaisut (3/3)