Motoriikka

Oppilaiden motoriset vaikeudet voivat tulla esille liikuntaa vaativissa arjen toiminnoissa ja erilaisten liikuntataitojen oppimisessa. Vaikeudet voivat näkyä pelkästään joko karkea- tai hienomotorisissa taidoissa tai molemmissa yhdessä. Ongelmia voi olla muun muassa pukeutumisessa, syömisessä, peseytymisessä, käsin kirjoittamisessa, piirtämisessä, juoksemisessa ja hyppäämisessä. Oppilaan on usein vaikeaa hyödyntää oppimiaan taitoja uusissa tilanteissa. Liikuntavammaisuus voi johtua aivojen, selkäytimen tai…

Lue lisää

Muistilista oppimisympäristön tarkasteluun, kun oppilaalla on liikuntavamma

Oppilaan liikuntavamma voi tuoda mukanaan oppimisympäristön esteettömyyteen liittyviä vaatimuksia, joiden huomioiminen tukee oppilaan toimintamahdollisuuksia. Olemme koonneet tähän tiedostoon oppilaan koulupäivän kulun mukaan asioita, jotka käytännön työssä ovat osoittautuneet vaativan huomiota. Tärkeintä on kaikki oppilaat hyväksyvä asenne. Hyväksyvä asenne antaa mahdollisuuden kuulla ja kuunnella oppilaita, ja siten tehdä työtä osallistumisen mahdollistamiseksi. Asenteen lisäksi oppimisympäristön fyysinen esteettömyys…

Lue lisää