Tulostettavat KPL-monisteet

KPL-monisteet sisältävät koko KPL-sanaston verkosta tulostettavina kuva- ja sanamonisteina. Kuvamonisteista on mustavalkoiset ja värilliset versiot. Sanamonisteista on pienaakkos- ja suuraakkosversiot. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Jokaisessa monisteessa on yksi 12 sanan sanaryhmä, ja sanaryhmiä on yhteensä 20. Lisäksi sanastossa on kaksi apusanaa lauseenmuodostusta varten. Monisteita on siten kummassakin kirjasintyyppivaihtoehdossa yhteensä 84….

Lue lisää
valikko_tulostettavat_monisteet

Tulostettavat KPL-perustehtävät

KPL-perustehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa yksinkertaista kuvaparien, sanaparien, sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Lue lisää
KPL-perustehtävät

Tulostettavat KPL-lisätehtävät

KPL-lisätehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen tunnistamis- ja kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta: Mini-LUKO-pelejä sekä sanaketjuja, sanapiiloja ja sanaristikoita. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Lue lisää
kpl-lisatehtavat