KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla tukimateriaali

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla tukimateriaali on Kuuleeko koulu? -koulutuskokonaisuuden puitteissa koottu materiaali. Siinä kerrotaan sellaisista tuen määrittelyyn ja tukitoimien kohdentamiseen liittyvistä käytännöistä, joiden on todettu olevan olennaisia kuulovammaisten oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuessa. Tämä tukimateriaali esittelee esimerkkien avulla, miten kolmiportainen tuki rakentuu ja millaisia tukitoimia tuen eri vaiheissa voidaan tarvita.

Lue lisää
kuuleeko koulu -tukimateriaalin kansikuva