Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi: Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa Sanojen ja lauseiden muodostamisessa Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielelliset vaikeudet voidaan rajata kehityksellisiin ja erityisiin kielellisiin vaikeuksiin, jolloin ei-kielellisten taitojen…

Lue lisää

KPL-materiaalin käyttö ikääntyneiden viriketoiminnassa sekä muisti- ja afasiakuntoutuksessa

KPL-materiaali sopii hyvin ikääntyneiden viriketoimintaan ja muistikuntoutukseen sekä afasiakuntoutukseen, koska aihepiireittäin ryhmitelty sanasto on helppoa ja tuttua, sanasto on suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvaa, kuvat ovat selkeitä ääriviivapiirroksia, kuvissa käytettyjen värien erottuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, valmiit kuva- ja sanakortit eivät kiillä eivätkä luista, koska niissä on mattalaminointi, ja toimintatavat on mahdollista valita siten, että käyttäjän ei…

Lue lisää

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) -kokosanamenetelmä

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) ‑menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite‑ ja sanavarastoa, edistää siten kommunikointitaitoja sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan.

Lue lisää
kpl_tunnus