Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi:

  • Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa
  • Sanojen ja lauseiden muodostamisessa
  • Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä
  • kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Lue lisää »

Valterin keskeisiä palvelumuotoja ovat ohjauskäynnit, tukijaksot, arviointi, kuntoutus, työnohjaus ja koulutus.

Lisäksi tuotamme materiaalia – tietoa, työvälineitä ja menetelmiä – tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lue lisää Valterin sivuilta

Maksuttomat teemasivut

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) -kokosanamenetelmä

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) ‑menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite‑ ja sanavarastoa, edistää siten kommunikointitaitoja sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan.

Lue lisää
kpl_tunnus

KPL-materiaalin käyttö ikääntyneiden viriketoiminnassa sekä muisti- ja afasiakuntoutuksessa

KPL-materiaali sopii hyvin ikääntyneiden viriketoimintaan ja muistikuntoutukseen sekä afasiakuntoutukseen, koska aihepiireittäin ryhmitelty sanasto on helppoa ja tuttua, sanasto on suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvaa, kuvat ovat selkeitä ääriviivapiirroksia, kuvissa käytettyjen värien erottuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, valmiit kuva- ja sanakortit eivät kiillä eivätkä luista, koska niissä on mattalaminointi, ja toimintatavat on mahdollista valita siten, että käyttäjän ei…

Lue lisää

Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi: Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa Sanojen ja lauseiden muodostamisessa Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielelliset vaikeudet voidaan rajata kehityksellisiin ja erityisiin kielellisiin vaikeuksiin, jolloin ei-kielellisten taitojen…

Lue lisää

Näytetään julkaisut (3/3)

Saatavilla olevat tuotteet

Onnistu keittiössä – Onnistu kokkaamisessa

Onnistu keittiössä -materiaalin tavoitteena on, että jokainen voi onnistua keittiössä, kun saa sopivan ohjauksen ja tuen. Onnistu keittiössä -materiaali itsessään ohjaa jo onnistumaan, sillä ohjeet on tehty helposti luettaviksi ja kuvat tukevat työvälineiden ja työmenetelmien valitsemista ja ruokien valmistamista. Onnistu kokkaamisessa -materiaaliin on koottu tulostettavia ruokien, jälkiruokien ja salaattien valmistusohjeita niin arkeen kuin juhlaan; ohjeita…

Lue lisää
onnistuKokkaamisessaLogo

Tulostettavat KPL-lisätehtävät

KPL-lisätehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen tunnistamis- ja kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta: Mini-LUKO-pelejä sekä sanaketjuja, sanapiiloja ja sanaristikoita. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Lue lisää
kpl-lisatehtavat

Tulostettavat KPL-perustehtävät

KPL-perustehtävät sisältävät yhteensä 480 verkosta tulostettavaa yksinkertaista kuvaparien, sanaparien, sanojen ja kuvien yhdistämistehtävää sekä sanojen kirjoittamistehtävää koko KPL-sanastosta. Kaikista tehtävistä on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Eri tehtävätyyppeihin on laadittu opettajaa varten esimerkkitavoitteita sekä materiaalin käyttö- ja sovellusvinkkejä.

Lue lisää
KPL-perustehtävät

Tulostettavat KPL-monisteet

KPL-monisteet sisältävät koko KPL-sanaston verkosta tulostettavina kuva- ja sanamonisteina. Kuvamonisteista on mustavalkoiset ja värilliset versiot. Sanamonisteista on pienaakkos- ja suuraakkosversiot. Kirjasintyypeistä vaihtoehtoina ovat Opetushallituksen suosittelemat mallikirjaimet 2004 ja 2016. Jokaisessa monisteessa on yksi 12 sanan sanaryhmä, ja sanaryhmiä on yhteensä 20. Lisäksi sanastossa on kaksi apusanaa lauseenmuodostusta varten. Monisteita on siten kummassakin kirjasintyyppivaihtoehdossa yhteensä 84….

Lue lisää
valikko_tulostettavat_monisteet

Kielellinen erityisvaikeus ja oppilaan tukeminen luokassa

Verkkoluennot koostuvat useammasta aihekokonaisuudesta ja videoklipistä. Verkkoluentoja on yhteensä kolme ja puoli tuntia. Luentoihin liittyy kirjallista materiaalia pdf-tiedostoina.

Lue lisää
kielellinen-erityisvaikeus-artikkeli

Näytetään julkaisut (5/5)

Maksuttomat materiaalit

Riimitaituri Orre Orava

Riimimestariksi Orre Oravan avulla! Riimitaituri Orre Orava –pelissä lapsi saa kehittää riimittelytaitoaan, sanavarastoaan, kuulomuistiaan ja –erottelukykyään sekä puheen ymmärtämiskykyään. Peliä pelaamalla niin lapset kuin aikuisetkin pääsevät myös kurkistamaan Valteri-koulu Onervan toimintoihin ja palveluihin. Pelissä on yhteensä 22 tehtäväpistettä. Jokaisessa tehtäväpisteessä on kuusi riimitehtävää eli yhteensä pelissä on 132 riimitehtävää. Pelikierroksella tehdään aina yksi koneen arpoma…

Lue lisää
orreorava

Eki on ok – kuinka kielellinen vuorovaikutus onnistuu?

Eki on OK – julkaisussa kerrotaan kuinka toimia henkilöiden kanssa, joilla on erityinen kielihäiriö (EKI) eli kielellinen erityisvaikeus. Julkaisussa annetaan sekä tietoa EKI:n keskeisistä piirteistä että vinkkejä kuinka kielellisistä vaikeuksista johtuvia ongelmatilanteita voidaan välttää tai helpottaa.

Lue lisää
Eki on OK kansikuva

Näytetään julkaisut (2/2)