Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi:

  • Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa
  • Sanojen ja lauseiden muodostamisessa
  • Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä
  • kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Lue lisää »

Valterin keskeisiä palvelumuotoja ovat ohjauskäynnit, tukijaksot, arviointi, kuntoutus, työnohjaus ja koulutus.

Lisäksi tuotamme materiaalia – tietoa, työvälineitä ja menetelmiä – tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lue lisää Valterin sivuilta

Maksuttomat teemasivut

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) -kokosanamenetelmä

KPL (Kuuntelen – Puhun – Luen) ‑menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite‑ ja sanavarastoa, edistää siten kommunikointitaitoja sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan.

Lue lisää

KPL-materiaalin käyttö ikääntyneiden viriketoiminnassa sekä muisti- ja afasiakuntoutuksessa

KPL-materiaali sopii hyvin ikääntyneiden viriketoimintaan ja muistikuntoutukseen sekä afasiakuntoutukseen, koska aihepiireittäin ryhmitelty sanasto on helppoa ja tuttua, sanasto on suomalaiseen elämänpiiriin kuuluvaa, kuvat ovat selkeitä ääriviivapiirroksia, kuvissa käytettyjen värien erottuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, valmiit kuva- ja sanakortit eivät kiillä eivätkä luista, koska niissä on mattalaminointi, ja toimintatavat on mahdollista valita siten, että käyttäjän ei…

Lue lisää

Kielelliset vaikeudet

Kielelliset vaikeudet ilmenevät puheen ja kielen ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Ilmenemismuodot vaihtelevat yksilöllisesti vaikeusasteeltaan ja laajuudeltaan kielen eri osa-alueilla ja eri kehitysvaiheissa. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi: Äänteiden havaitsemisessa ja tuottamisessa Sanojen ja lauseiden muodostamisessa Sanojen ja ilmaisujen merkitysten ymmärtämisessä sekä kielen käyttötaidoissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielelliset vaikeudet voidaan rajata kehityksellisiin ja erityisiin kielellisiin vaikeuksiin, jolloin ei-kielellisten taitojen…

Lue lisää

Näytetään julkaisut (3/3)

Saatavilla olevat tuotteet

Onnistu keittiössä – Onnistu kokkaamisessa

Onnistu keittiössä -materiaalin tavoitteena on, että jokainen voi onnistua keittiössä, kun saa sopivan ohjauksen ja tuen. Onnistu keittiössä -materiaali itsessään ohjaa jo onnistumaan, sillä ohjeet on tehty helposti luettaviksi ja kuvat tukevat työvälineiden ja työmenetelmien valitsemista ja ruokien valmistamista. Onnistu kokkaamisessa -materiaaliin on koottu tulostettavia ruokien, jälkiruokien ja salaattien valmistusohjeita niin arkeen kuin juhlaan; ohjeita…

Lue lisää

Tulostettavat KPL-lisätehtävät

Tulostettavien KPL-lisätehtävien myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää
kpl-lisatehtavat

Tulostettavat KPL-perustehtävät

Tulostettavien KPL-perustehtävien myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää
KPL-perustehtävät

Tulostettavat KPL-monisteet

Tulostettavien KPL-monisteiden myynti on siirtynyt Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että fyysiset julkaisut samasta verkkokaupasta.

Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta tilauksensa loppuun saakka.

Lue lisää

Kielellinen erityisvaikeus ja oppilaan tukeminen luokassa

Verkkoluennot koostuvat useammasta aihekokonaisuudesta ja videoklipistä. Verkkoluentoja on yhteensä kolme ja puoli tuntia. Luentoihin liittyy kirjallista materiaalia pdf-tiedostoina. Voppi-verkkopalvelu sulkeutuu 1.6.2021 Digitaalisten julkaisujen myynti siirtyy Valteri-Puotiin. Löydät jatkossa sekä Valterin digitaaliset että painetut julkaisut samasta verkkokaupasta. Tämän tuotteen myynti on päättynyt, eikä sitä tulla siirtämään Valteri-Puotiin. Nykyiset tilaukset Nykyiset Voppi-asiakkaat voivat käyttää materiaalia Voppi-verkkopalvelun kautta…

Lue lisää

Näytetään julkaisut (5/5)

Maksuttomat materiaalit

Riimitaituri Orre Orava

Riimimestariksi Orre Oravan avulla! Riimitaituri Orre Orava –pelissä lapsi saa kehittää riimittelytaitoaan, sanavarastoaan, kuulomuistiaan ja –erottelukykyään sekä puheen ymmärtämiskykyään. Peliä pelaamalla niin lapset kuin aikuisetkin pääsevät myös kurkistamaan Valteri-koulu Onervan toimintoihin ja palveluihin. Pelissä on yhteensä 22 tehtäväpistettä. Jokaisessa tehtäväpisteessä on kuusi riimitehtävää eli yhteensä pelissä on 132 riimitehtävää. Pelikierroksella tehdään aina yksi koneen arpoma…

Lue lisää

Eki on ok – kuinka kielellinen vuorovaikutus onnistuu?

Eki on OK – julkaisussa kerrotaan kuinka toimia henkilöiden kanssa, joilla on erityinen kielihäiriö (EKI) eli kielellinen erityisvaikeus. Julkaisussa annetaan sekä tietoa EKI:n keskeisistä piirteistä että vinkkejä kuinka kielellisistä vaikeuksista johtuvia ongelmatilanteita voidaan välttää tai helpottaa.

Lue lisää
Eki on OK kansikuva

Näytetään julkaisut (2/2)