Työvälineitä Asperger-henkilöiden opetukseen ja kuntoutukseen

Verkkoluennot koostuvat neljästä noin tunnin aihekokonaisuudesta, jotka on jaettu lyhyempiin videoklippeihin. Luentoihin liittyy kirjallista materiaalia pdf-tiedostoina.

Lue lisää
tyovalineita-asperger-artikkeli

Tukikeskustelut

Tukikeskustelut -verkkoluennoissa kerrotaan esimerkein kuinka tukikeskusteluilla voidaan tukea mm. vuorovaikutusta, sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä vastavuoroista kommunikointia. Luennoilla käydään läpi erilaisia työskentelymalleja ja toimivia menetelmiä, jotka tukevat muun muassa sosiaalisia taitoja, arkielämän järjestäytymistä, ongelman ratkaisua ja oman erilaisuuden työstämistä.

Lue lisää
tukikeskustelut-artikkeli