Autismin kirjo

Autismin kirjossa suurimmat ryhmät ovat Aspergerin oireyhtymä ja lapsuusiän autismi. Autismin kirjon vammojen ilmenemismuodot vaihtelevat paljon eri ihmisillä. Vaikeudet näkyvät: Laadullisesti erilaisena vuorovaikutuksena Laadullisesti erilaisena kommunikointina, sekä kielellisenä että ei-kielellisenä Vaikeuksina joustavassa ajattelussa ja toiminnassa. Lapsuusiän autismista käytetään arkikielessä usein vain sanaa autismi. Arkikielessä Aspergerin oireyhtymästä käytetään usein lyhennettä AS. Autismi ja Aspergerin oireyhtymä vaikuttavat…

Lue lisää